Shri sai stavan manjari

Shri sai stavan manjari 

Shri sai stavan manjari: Mitranno Shri sai stavan manjari  ya article madhe tumhala sampurn sai stavan manjari vachayla milel.

Shri sai stavan manjari 

He sarvadhara mayureshwara
Sarva sakshi gaurikumara
He achintya lambodhara
Pahimam shri ganapate

Tu sakal gananacha aadi esh
Mhanuni mhanti ganesh
Tu sammat sarva shastras
Mangalrupa bhalachandra

He sharade waghvilasini
Tu shabd srushtichi swamini
Tujhe astitva mhanuni
Vyahar chaliti jagatache

Tu granth karachi devata
Tu bhushan deshache sarvatha
Tujhi avaghyat agadh satta
Namo tujasi jagadambe

He purn bramha santpriya
He sagun rupa pandhari raya
Kruparnava param sadaya
Panduranga narahare

Tu avaghyancha sutradhaar
Tujhi vyaapti jagabhar
Avaghe shastre vichaar
Karati tujhya swarupacha

Pustak dnyani je je koni
Tyatun gavasasi chakrapani
Tya avaghya murkhanni
Shabdvaad karava

Tula janati eksant
Bakiche hoti kunthit
Tula majha dandvat
Aadare ha ashtange

He panchvatra shankara
He nararunda maaladhara
He nilkantha digambara
Omkar rupa pashupate

Tujhe naam jyache othi
Tyache dainya jaye uthauthi
Aisa aahe durjati
Mahima tujhya navacha

Tujhya charana vandun
Mi he stotra karito lekhan
Yaas karave sahayya purn
Tu sarvada nilkantha

Ata vandu atrisuta
Indirakuladaivata
Shri tukaram aadi sakal santa
Tevi avaghya bhavikanche

Jay jayaji sainatha
Patit paavana krupavanta
Tujhya padi thevito maatha
Aata abhaya asude

Tu purna bramha saukhyadhaama
Tuchi vishnu narottama
Ardhaangi ti jyachi uma
Toh kamaari tuch ki

Tu nardehdhaari parmeshwar
Tu dnyanabheencha dinkar
Tu dayecha sagar
Bhavaroga aushadi tu

Tu hin dina chintamani
Tu tav bhakta sarvadhuni
Tu budhatiyanna bhavya tarani
Tu bhitasi aashray

Jagache aadhy kaaran
Je ka vimal chaitany
Te tumhich aaha dayaghan
Vishwa ha vilas tumchahchi

Aapan janmarahita
Mrutyuhina apanaprat
Techa akhir kalunayet
Purn vichare shodhita

Janm aani maran
He donhi adnyaanjany
Dohopaasun alipt aapan
Mulicha maharaja

Paani zharyaat pragatale
Mhanun ka teth upalale
Te purvicha hote purn bharale
Aale mantra aatuni

Khachet aale jivan
Mhanuni laadhale abhidaan
Zhara aisi tujhalagun
Jalabhavi khachachi

Laagala aani aatala
He muli thave naa jala
Kaa ki jala khachela
Det navahate mhatva mule

Khacheshi matra abhimaan
Jivancha paripurn
Mhanun te athata darun
Dainyavastha ye tisi

Naradeh hi khaach kari
Suddh chaitanya vimal vaari
Khacha anant hoti jari
Tari naa paalat toyacha

Mhanun ajanma aapana
Mi mhanatase dayaghana
Adnyanagacha kandana
Karnya vhave vajra tumhi

Aisa khacha aajvar
Bahut jhalya bhumivar
Halli ajun honar
Pudhi kaalavasthene

Tya pratek khacheprat
Nirale naavrup milat
Jenekarun jagatat
Olakh tyanchi patatase

Aata chaitanya prat
Mi tu mhanane na uchit
Ka ki jethe na sambhavate dvait
Techi chaitanya nishchaye

Aani vyapti chaitanyachi
Avaghya jaga thayi sachi
Mag mi tu ya bhavanechi
Sangat kaise lagate

Jal meghagarbhiniche
Ek pane ek sache
Avatarne bhuvari hota tyache
Bhed hoti anek

Je godechya patraat
Te goda mhanun vahile jaat
Je pade kupaat
Taisi na tyachi yogyata

Santrup godavari
Tithel tumhi aha vaari
Aamhi thillar kup sarovari
Mhanun bhed tumha aamha

Aamha vhavaya kruthart
Aale pahije tumhaprat
Sharan sarvada jodun hath
Ka ki pavitrata tumhathayi

Patramule pavitrata
Aali goda jalasi sarvatha
Nusatya jalat pahata
Te ekpane ekchi

Patra godavariche
Je ka tharle pavitra sache
Te tharnyaat bhumiche
Gundosh jhale sahaya paha

Meghgarbhincha udakala
Jo bhumibhaga na badalavi bhala
Tyach bhumicha bhagala
Goda mhanala shastravette

Itratra je jala padle
Tyane padaguna swikarale
Rogi kadu kharat jhale
Mulache god asuni

Taise guruvara aahe yeth
Shadriipunchii naa ghan jetha
Tyaa pavitra pindaaprat
Sant abhidaan shobhat asee

Mhanun sant tee godaavari
Mi mhanto sajirii
Avaghyaa jivaat aahe khari
Aapuli shresht yogyataa

Jagadarambhaa pasun
Godaa aahes nirmaan
Toyhi bharlee paripurna
Tutii naa jhali ajavarii

Pahaa jevhaa ravnnari
Yetaa jhalaa godatirii
Tyaa veleche tethil vari
Tikee kothun aajvarii

Paatra maatra tech uralee
Jal sagaraa milaale
Paavitrya kayam rahilee
Jal paatranche aajvarii

Pratek samvatsari
June jauni nave vari
Yet patra bhitari
Toch nyay tumha thaya

Shatak tich sanvatsar
Tya shatkatil sadhuvar
Hech jal sanchar
Nana vibhuti hya lata

Yaa santrupa godesi
Pratham sanvatsarasi
Poor aala nischayasi
Santsanak sanandanacha

Magun naarad tumbar
Dhruv pralhad bali nrupuvar
Shabri angad vayukumar
vidur gopagopika

aise bahut aajvari
Pratek shatkamajari
Poor aale varchyavari
Te varnaya ashakya mi

Ya saampratyachya shatkaat
Santrup godeprat
Aapan poor aalat
Sainatha nischaye

Mhanun tumchya divya charana
Mi karito vandana
Maharaj majhya durguna
Pahu naka kimpihi

Mi hin din adnyani
Patakyancha shikhamani
Yukt avghya kulakshananni
Pari avaher karu naka

Loha angeche dosh
Mana na aani paris
Gavichya lendya oholaas
Goda na lavi patratuni

Majhya madhil avaghe ghan
Aaplya krupakatakshekarun
Kara kara vege haran
Hich vinanti dasachi

Parisacha sang houn
Lohachi te lohapan
Jari na hoy guruvara haran
Tari hinatva parisasi

Mala papi theu naka
Aapan hinatva gheu naka
Aapan parisa mi loha dekha
Majhi chaad aapnate

Balak apradh sadaiv karite
Pari na mata ragavte
He aanun dhyanate
Krupaprasad karava

He sainath sadguru
Tuch majha kalptaru
Bhavabdhiche bhavya taru
Tuch asasi nischaya

Tu kamdhenu chintamani
Tu dnyan - nabhicha vasarmani
Tu sadgunanchi bhavya khani
Athava sopan swargicha

He punyavanta param pavana
He shantmurti anandghana
He chittswarupa paripurna
He bhadrahita dhyansindhu

He vidnyan murti narottama
He kshamashantichya nivasdhama
He bhaktjananchya vishrama
Prasid prasid majaprati

Tuch sadguru macchindra
Tuch mahatma jalandhara
Tu nivruttinath dnyaneshwar
Kabir shaikh nath tu

Tuch bodhala savata
Tuch ramdas tatvata
Tuch tukaram sainatha
Tuch sakha manikprabhu

Ya aapulya avtarachi
Parii aahe agamyaa sacchii
Olakh aapulyaala jatichii
Hou na detaa kavanatee

Koni aapna mhantii yavana
Koni mhantii bramhana
Aisi krishnas lilaa
Aapan mandlii

Shri krushnas paahun
Nanaa prakare vadhalee jan
Konii mhanavi yaadubhushan
Konii mhanale guraakhe

Yashoda mhanee sukumar bal
Kaunsa mhane mahakal
Uddhav mhane premal
Arjun mhane dnyan jethi

Taise guruvara aapnasi
Je jyachya manasi
Yogya vatel nischayasi
Te te tumha mhanat ase

Mashid aapale vasathisthan
Vindhvachuni asati kaan
Faatyachya tarha pahun
Yavan mhanane bhag tumha

Taisi aganichi upasana
Pahuni aapli dayaghana
Nischay hota aamuchya mana
Ki aapan hindu mhanuni

Pari bhed he vyavaharik
Yaate chahatil takik
Pari jidnyasu bhavik
Tya na vate mahatva yanche

Aapuli aahe bramhastithi
Jaat gotha na aapnaprati
Aapan avghyanche gurumurti
Aaha aadhyakaaran

Yavan hinduche vipata aale
mhanun tadakya karnya bhale
Mashid aganila swikarale
Leela bhaktas davavaya

Aapan jaatgotatita
Sadvastu jika satah
Tich tumhi sakshat
Tarkakit saach ki

Tarkvitarkanche ghode
Chalale kiti aapna pudhe
Tethe majhe baapude
Shabd tikatil kothuni

Pari pahuni tumhala
Maun na ye dharita mala
Kaa ki shabd hech stutila
sahitya aahet vyavhaari

Mhanun shabdekarun
Je je hoil varnan
Te te sarvada kartin
Aapulya krupaprasade

Santanchi yogyata bhali
Devahun aagali
Aajadujas nahi muli
Sthan javal sadhunchya

Hiranya kashyapu - ravanalaa
Devaadweshe mrutyuu aala
Taisaa ekahii nahii ghadalaa
Prakar santhastanee

Gopichandaa ukardyaasi
Gaadile jalandaraasi
Pari tya mahatmyasi
nahi vatala vishad

Ulat rajacha uddhar kela
Chiranjiv karuni sodila
Aisa santanchya yogyatela
Varan karave kothvari

Sant surynarayan
Krupa tyachi prakashpurn
Sant sukhad koni rohini raman
Koumodi ti tatkrupa

Sant kasturi sojval
Krupa tyanchi parimal
Sant ikshu rasal
Rasana vali tatkrupa

Sant shrushtdrushtanprati
Samsamman nischiti
Ulat papyavari priti
Alot tyanche vasat ase

Godavari jalat
Malkat ticha dhuvaya yet
Nirmal ti sandukit
Rahe lamb godepasuni

Je sanduki madhe basale
Te hi vastra ekda aale
Hote dhuvavaya lagi bhale
Godavariche patrat

Yethe sankut vaikunth
Goda tumhi nishta ghaat
Jivatme hech sadvikar
Malaa tyaancha

Tumchyaa padachee darshan
Hech aahe godaasnan
Avghyaa malatee ghaalavun
Pavan karanee samarthaa

Aamhi jan hee sansarii
Malat aaho varchyavarii
Mhanun aamhich adhikaarii
Sant darshan ghenyaasthav

Gautami majhi vipul nir
Aani dhune malkat ghatavar
Taisech padle sacchar
Tyache hinattva godesi

Tumhi saghan shit taruvar
Aamhi paantasth sacchar
Taptrayacha ha prakhar
Tapalase chandashu

Tyachya tapapasun saddhya
Kara rakshan gururaya
Satkrupechi shital chaya
Aahe aapuli lokuttar

Vrukshakhali bhaisun
Jari lagate varun un
Tari tya tarulaguna
Chay taru kon mhane

Tumchya krupevin pahi
Jagat bare hone nahi
Arjunala sheshashayi
Sakha lagala dharmastav

Sugriv krupene vibhishana
Sadalase ramrana
Santamulech mothepana
Ladhala shriharisi

Jyache varnan vedansi
Na hoy aisha bramhasi
Sagun karun bhumishi
Lajavale santannich

Damajini banavila mahar
Vaikunthapati rukminivar
Chokhoba uchalnya dhor
Rabavile tya jagdatmya

Sant mahatva janun
Pani vahe jagajivan
Sant kharech yajaman
Sacchidanand prabhunche

Faar bolane na lage aata
Tuch aamha maata pita
He sadguru sainatha
Shrirdi gram nivasiya

Baba tumchya leelecha
Kona nalage paad saccha
Tethe majhi aarsh vacha
Tikel sanga kothun

Jada jivancha uddharth
Aapan aala shirdit
Pani otun pantyat
Dive tumhi jalile

Savva hath lakdachi
Phali manchak karun sacchi
Aaplya yog samarthyachi
Shakti davili bhaktjana

Vanjpana kaikancha
Tumhi kelat haran saccha
Kittekanchya ragacha
Bimod kelat udine

Varnyaa ahek sankatee
Tumhaa  na kahii ashakya vaate
Pipilikhiche kothun mothee
Ojhee  mani gajhapatii

Aso aata guruvarya
Dinavari kara daya
Mi tumchya lagalo paya
Mage na lota majlagi

Tumhi maharaj rajeshwar
Tumhi kuberanche kuber
Tumhi vairyanche vaidy
Nirdhar tumhavina na shresht koni

Avaantarache pujes
Sahitya aahe vishesh
Pari pujavaya tumhas
Jagi padarth na rahila

Paha suryachiya ghari
San dipavali aali khari
Pari ti tyane sajiri
karavi kontya dravye

Sagarachi shamvavaya
Tahan jal na mahi thaya
Vanhilagi shekavaya
Agni kothun dyava tari

Je je padarth pujeche
Te te tumchya atmyache
Ansh aadhich asti sache
Shri samartha guruvarya

Te tatvadrishtiche bolane
Pari na taishi jhali mane
Bolalo anubhavavine
Shabd jhala nirarthak

Vyavharik pujan jari
Tumche karu mi sanga tari
Te karaya nahi padari
Samarthya majhya guruvarya

Bahutek karun kalpana
Karito tumchya pujana
Tech pujan dayaghana
Manya kara ya dasache

Aataa premaashru karun
Tumchee prakshaalito charan
Shabdbhaktiiche chandan
Ugalun laviito

Kafanii shabdalankarachii
Ghaalito he tumhaa sacchii
Prembhaava ya sumanachii
Mala galyaat ghalito

Dhup kutsitpanachaa
Tumhapudhe jalito saccha
Jari to vaiit dravyacha
Pari na sutel ghan tyasi

Sadguruvin itratra
Je je dhup jalitat
Tya dhup dravyacha teth
Aisa prakar hotase

Dhup dravyas agnicha
Sparsh hotakshani saccha
Suvaas sadrun tadangicha
Jaat tyala sodun

Tumchyaa pudhee ultee hotee
Ghaan tevadhii agnit jalatee
Sadgunaa uratii pahanyaate
Akshayiche jagaas

Maniche galyat kutasitpan
Malarahit hoil man
Gangeche gelya gadhulpan
Mag te pavitra sahajachi

Dip maya mohacha
Pajalito mi ha sacha
Tene vairagya prabhecha
Hovo guruvarya laabh masi

Suddha nishteche sinhasan
Deto baisavaya kaaran
Tyache karuniya grahan
Bhaktnaivedh sweekara

Bhaktnaivedya tumhi khane
Tadras mala paajane
Kaa ki mi tumche tanhe
Payavari hakk majha

Man majhe dakshana
Te mi arpito aapana
Jene nurel kartepana
Kashacha hi majhakade

Aata prarthanapurvak matra
Ghalito mi dandvat
Te manya hovo apanaprat
Punyashloka sainatha

Shantchitta mahapradnya
Sainatha dayaghana

Dayasindhu satswarupa
Mayaatamvinaashanaa

Jaatgotatiila siddhaa
Achintya karunalayaa

Pahi mam pahi mam natha
Shirdigramanivasiya

Shri dnyanarkaa dnyandatyaa
Sarvamangal kaaraka

Bhaktchittmarala he
Sharanagat rakshaka

Shrushtukarta viranchi tu
Pata toh indirapati

Jagatraya laya nita
Rudra to tuch nischiti

Tujhavine rita kothe
Thaav na ya mahivari

Sarvagya tu sainatha
Sarvanchya hrudayantari

Kshama saravaparadhanchi
Karavi hechi magane

Abhakti sanshayanchya tya
Laata shigrah nivarane

Tu dhenu vatsa mi tanhe
Tu indu chandrakant mi

Swarnadirupa tvatpaada
Aadare daas ha nami

Thev aata shiri majhya
Krupecha karapanjara

Shok chinta nivaravi
Ganu ha tava kinkara

Yaa prarthana shakte karun
Mi karito sashtanga namana
Paap taap aani dainya
Majhe nivara lavalahi

Tu gay mi vasaru
Tu may mi lekaru
Majhevishayi nako dharu
Kathorta maanasi

Tu malayagiri chandan
Mi kaateri jhudup jaan
Tu pavitra goda jivan
Mi mahapataki

Tujhe darshan houniya
Durbuddhi ghan majhe thaya
Rahiliya taishich gururaya
Chandan tujhala kon mhane

Kasturicjya sahavase
Mratika mol paavata ase
Pushpasange ghadatase
Vaas sutra mastaki

Thoranchi ti hich riti
Te jya jya goshti grahan kariti
Tya tya vastu pavaviti
Te mahatpada kaarane

Bhasmaa kaupun nandiicha
Shive keela sangraha sachaa
Mhanun tyaa vastunchaa
Gaurav hotaa chahukadee

Gopranjanaasathia
Vrundavanii yamunatatii
Kalaa khelala jagajethi
Tohii manyaa jhalaa budha

Taiisa mii to duraachari
Pari aahe tumachyaa padari
Mhanun vichar anatari
Yaacha karo ho gururaya

Ahik vaa parmarthik
Jya jya vastus maanil sukh
Majhe man he nishank
Tya tya purvine gururaya

Aapulya krupene aise kara
Maanalagi aavara
God kelyas sagara
Sharodakpananchi nase bhiti

Sagara god karnyachi
Shakti aapna madhe sacchi
Mhanun das ganuchi
Yachana he poori kara

Kamipana jo jo majha
To to avgha tujha
Siddhancha tu ahes raja
Kamipana na bharva tujasi

Aata kashastava bolu faar
Tuch majha adhar
Shishu matechya kadevar
Aslya nirbhay sahajachi

Aso ya stotrasi
Je je vachatil premesi
Tyanchya tyanchya kamanesi
Tumhi purva maharaja

Ya stotras apula vara
Hachi aso nirantar
Pathan kartyanche tritaap
Door vhave ek samvatsari

Succhirbhut houn
Nitya stotra karave pathan
Shuddh bhav thevun
Aapulya manasi

He ashakya asale jari
Pratek gurvari
Sadgurumurti antari
Anun path karava

Tehi ashakya aslyas
Pratek ekadashis
Vachane ya stotras
Kautuk tyanche pahavaya

Stotrapathaka uttam gati
Anti deil gurumurti
Ahik vasana satvargati
Hyanchi purvun shrote ho

Yaa stotrachya parayane
Manbuddhi hotil shahane
Kona ayushya aslya une
To pathane hoil shatayu

Dhanahinta aslya padari
Kuber yeun rabel ghari
He stotra vachlyavari
Satya satya trivacha

Santatihina santan
Hoil stotra kelya pathana
Stotraa pataakanchee sampurna
Rog jatiil digantaraa

Bhay chintaa niveel
Man manyataa vadheel
Avinaash bramhaa kalel
Nityaa stotrachyaa parayanee

Dharaa budh ho stotraa vishii
Vishwas aaplya manashi
Tark vitark ku kalpaneshi
Jaga mule deu naka

Shirdi shetrachi vaari kara
Paya babanchya chitti dhara
Jo anathancha soyara
Bhaktkamkalpadrum

Tyachya prerane karun
He stotra kele lekhan
Maj paamaratun
Aisi rachana hoi kaisi

Shake atrashe chalisat
bhadrapad shuddh pakshat
Tithi ganesh chaturthi satya
Somvari dvitya prahari

Shri sainath stavanmanjiri
Purn jhali maheshwari
Punit narmadechya tiri
Shri ahilyisannidh

Maheshwar shetra bhale
Stotra tethe purn jhale
Pratek shabdasi vadvile
Shri sainathe shirun mani

Lekhak shishya damodar
Yaas jhala sacchar
Daasganu mi kinar
Avaghya santmahantancha

Swasti shri sainath stavan manjiri
Tarak ho bhavasagari
Hech vinavi atyaadhari
Dasganu shri panduranga

Shri hariharparnmastu
Shibham bhavatu
Pundlik varda hari vitthal
Sitakantsmarn jai jai ram
Parvatipate har har mahadev
Shri sadguru sainatharpanmastu shubham bhavatu
Shri sacchidanand sadguru sainath maharaj ki jai...

Conclusion: 

Tar mitranno aasha aahe ki aaplyala Shri sai stavan manjari  changlya prakare samajli asel. Jar hi post saibaba stavan manjari aaplyasathi upyukt asali tr share kara.


Comments

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Popular posts from this blog

Sai baba religion

Saibaba migration

Saibaba songs in hindi